macERP_grafik

ERP’nin tanımı

Uluslararası literatürde Enterprise Resource Planning (kısaca ERP) olarak adlandırılan ERP yazılımları Türkçe’mizde İşletme Kaynakları Planlaması veya daha yaygın kullanımı ile Kurumsal Kaynak Planlaması olarak anılmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlaması kavramı için değişik açılardan bakarak farklı tanımlamalar yapmak mümkündür. En genel şekilde; işletmelerin tedarikten dağıtıma kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketi olarak tanımlanabilmektedir.

ERP yazılımları adlandırılırken Kurumsal ifadesinin kullanılmasının nedeni, kapsamlarının hizmet veya mal üretmeye yönelik faaliyet gösteren işletmelerin tüm fonksiyonlarını içermesidir. ERP yazılımları, bütünün bu bütünü oluşturan parçalardan daha büyük olduğu felsefesi esas alınarak geliştirilmiştir. İşletmelerin daha önce ayrı ayrı ele alınan işlevlerini birbirine bağlı bir şekilde, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışan parçalar olarak ele alır ve bundan faydalanarak işletmedeki her türlü kaynağın (para, malzeme, işgücü, makine, zaman) verimliliğini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlar.

Başka bir bakış açısı ile ERP yazılımları, günümüzde en önemli değer olan bilginin 1) İşletmenin belirlediği kurallar çerçevesinde 2) Kaynağında ve tekrarlanmadan (1 defa) sisteme işlenerek üretilmesini, üretilen bilginin ortak bir havuzda toplanarak tüm işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını ve ilgili makamlara iletilmesini sağlar.

Bir ERP yazılımları içerisinde yer alan fonksiyonlar (modüller); Üretim, envanter yönetimi, dağıtım, satınalma, finans / muhasebe, insan kaynakları yönetimi ve proje yönetimi olarak sayılabilir. ERP sistemleri ayrıca, CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) SCM (Tedarik zinciri yönetimi), BI (İş zekası) ve satış otomasyonu sistemlerini destekler veya içerebilir.

Daha Verimli Üretim İçin ERP Şart

Başta üretim sektörü olmak üzere hemen her alanda bilgiyi kâra dönüştüren sistemler büyük rağbet görüyor. Bu sistemlerin başında kurumsal kaynak planlaması (ERP) geliyor. ERP’nin temel avantajlarından biri, veriye erişim kolaylığı sunması. Rekabette başarılı olmak için kaynaklarınızı verimli bir biçimde idare etmek durumundasınız. Bunun için, tamamen entegre çalışan; planlamadan satışa, sevkıyattan maliyete kadar her akışın kontrol edilebildiği iyi bir bilgi altyapısı oluşturmak gerekiyor. ERP, müşteri ilişkilerinden üretim planlamaya, her noktada kaynakları en etkin biçimde izlemenizi ve buna ilişkin birtakım aksiyonlar almanızı sağlıyor.

macrosoft_erp_strateji
macrosoft_uretim_planlama

Üretimde ERP

Günümüzde, sipariş bazlı üretim yapan ve karma (siparişe ve stoğa) çalışan büyük ve orta ölçekli üreticiler, ERP çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Bu çözümler, proje yönetimi, mühendislik entegrasyonları, sonlu kapasite planlama, ürün konfigüratörü, ve satış sonrası destek hizmetleri gibi konularda verimliliği artıran ve rekabet şartlarını yükselten yaklaşımlar içeriyor; ürün, müşteri ve yatırım malzemelerine yönelik yaşam çevrimi süreçleri sunuyor.
ERP çözümleriyle, projelerde esneklik ve maliyet kontrolü sağlanıyor. Sipariş üzerine tasarım ve mühendislik yapan üreticilere yönelik ERP uygulamaları, proje ve ürün yapılarını entegre eden ve her proje aktivitesi için esneklik ve maliyet kontrolü sağlayan proje çözümleri sunuyor. Eski projelerden gelen bilgiler tekrar kullanılarak teklif verme ve planlama aşamaları, içerik ve maliyet açısından daha etkin bir biçimde kurulabiliyor.
ERP çözümleri, karma üretim yeteneklerini destekliyor. Çoğu işletme, stoğa üretimden siparişe üretime, üretim yelpazesi boyunca uzanan ürünlere sahip bulunuyor. ERP, siparişe özel üretim yapan firmaların mühendislik ihtiyaçları ile stoğa üretim yapan firmaların üretim planlama ve detaylı çizelgeleme ihtiyaçlarına esnek bir biçimde yanıt veriyor.

Entegre Yaşam Çevrimi

ERP’nin entegre yaşam çevrimi yaklaşımıyla, bilgiyi etkin bir şekilde paylaşmanın yanı sıra ürün, varlık ve müşteri yaşam çevrimleri boyunca daha sağlıklı kararlar vermek mümkün oluyor. Bu yaklaşım, müşterilere daha yenilikçi ürün ve hizmetlerin daha etkili olarak sunulmasını sağlıyor. Endüstriyel üretime yönelik ERP uygulamaları, geniş fonksiyonalite ve kullanım kolaylığını birleştiren iş akışlarını kapsıyor. Finans, tedarik zinciri yönetimi, şirket performansı yönetimi ve işgücü yönetimi ile tamamlanıyor.
ERP, dağınık yapıya sahip şirketler için önemli bir avantaj. Bu yapıdaki şirketlere, hangi depodan nereye mal teslim edileceği, tedarik zincirinin kontrolü, siparişlerin İnternet’ten alınması ve uygun bir rota üzerinden teslim edilmesi gibi ileri düzey uygulamalarda yardımcı oluyor. Bunun dışında, modern teknolojili ERP’ler, Web portalları gibi özel “kokpit”ler sunuyor; özel uyarı mekanizmalarıyla, günlük operasyonları hatırlatıyor; ileri düzey raporlama özelliğiyle, günlük operasyonların hızla ve etkin bir biçimde yapılmasını sağlıyor. Bu durum, işgücünün de daha verimli kullanılmasını olanaklı kılıyor.

ERP’ye geçmemiş şirketlerde genellikle karşılaşılan durum, farklı departmanlarda (muhasebe, satış, planlama, kalite, vs.) bağımsız yazılımların kullanılması. Bu yazılımlar entegre çalışamadığında, kaynakların etkin kullanımı mümkün olmuyor. Şirketlerin operasyonel kısmında, başka bir deyişle temel iş süreçlerinde, maliyetlerin düşürülmesi ve birtakım mükerrer operasyonların giderilmesi kuruma katma değer sağlıyor. ERP, tekrarları önleyerek operasyonların hızlandırılmasını mümkün kılıyor.
Bir şirketin, maliyetlerini kontrol altına alması için kaynaklarını iyi yönetmesi gerekiyor. Bu kaynaklar, insan, makine ya da malzeme olabiliyor. Birçok şirket, maliyetlerine hakim olamadığı için, kaba fiyatlandırmalar ve alışkanlıklar üzerinden hareket ediyor. ERP uygulamaları, şirketlere neyi, nasıl, kaça mal ettiği ve ne kadara satması gerektiği konusunda bir karar destek sistemi sunuyor.

macrosoft_erp_planlama
macrosoft_erp_kurulum

Adım Adım Kurulmalı

Bazı işletmeler, ne istediğini tam olarak biliyor ve çözmek istediği konulara odaklanıp işin sınırlarını makul seviyelerde tutmaya çalışıyor. Ne istediğini bilen işletmelerde, ERP paketinden maksimum verim sağlanabiliyor; çünkü bu tarz uygulamalar, bir yazılımın kurulup devreye alınması gibi görünse de aslında bir işletmenin değişim sürecinin, çok katı biçimde bir sistematiğe oturtulması oluyor.

ERP’yi adım adım kurmak, her zaman en etkili sonucu veriyor. Önce, teklif verme, satış, üretim planlama, sevkıyat ve finans gibi konuları kapsayan temel ERP kurulmalı; bu sistemler oturduktan sonra, bakım, insan kaynakları, Web portalları ve ileri düzey raporlamalar gibi adımlar devreye alınmalı. Bu aşamalı uygulama, ERP paketinden maksimum verim alınması için en önemli husus.
ERP, beraberinde değişim mühendisliği çalışmasını da gerektiriyor. Yazılım ne kadar güçlü ve firmaya ne kadar uygun olursa olsun, müşteri tarafında ciddi bir proje ekibine ve belli oranda harcama yapılmasına ihtiyaç var. Şirket, buna hazırlıklı değilse ve ERP’yi 1-2 ayda devreye alıp kullanma eğilimi varsa, hüsrana uğruyor. ERP, şirketlerin yıllardır süren sorunlarını bir anda sıfırlamıyor. İyi bir sistematiğe geçmek isteyen firmalara gerekli aracı sunuyor. Bunu yaparken, iyi bir stok yönetimi nasıl sağlanır, iyi bir maliyet sistemi nedir, iyi bir müşteri ilişkileri yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerekir gibi belli bazı birikimleri onlarla paylaşıyor.

ERP nin Faydaları

Teknolojik Nedenler

 • Dağıtık sistemlerin tekrar yerleştirilmesi,
  · Bilginin kalitesini ve görünürlüğünü arttırılması,
  · Ticari işlemlerin ve sistemlerin tümleştirilmesi,
  · Edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknoloji alt yapısı için tümleştirilmesini basite indirgemek,
  · Eski ve modası geçmiş sistemleri değiştirmek,
  · İş hayatında büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemleri elde etmek.

İşlevsel Nedenler

 • İş başarımını arttırmak,
  · Giderleri düşürmek,
  · Müşteri memnuniyetini arttırmak, etken olmayan ve karmaşık bütün işleri basitleştirmek,
  · Yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak,
  · Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak.

macrosoft_erp_faydalari
MacERP

ERP Başarılı  Bir Şekilde Uygulandığın Elde edilecek Faydalar

 • Stokların azalması,
 • Personel azalması,
 • Verimliliğin artması,
 • Sipariş yönetiminin gelişmesi
 • Parasal döngülerin çok kolaylıkla kapanması
 • BT giderlerinin azalması,
 • Satın alma giderlerinin azalması,
 • Ödeme yönetiminin gelişmesi,
 • Gelirlerin artması,
 • İletişim ve lojistik giderlerin azalması,
 • Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması,
 • Çevrim-içi (on-line) dağıtım başarımının gelişmesi.Kurumsal verilerin görünmeyen artışı,
 • Yeni veya geliştirilmiş iş uygulamalarının ortaya çıkışı
 • Müşterinin ilgisinin artışı,
 • Beklenmedik gider azalmalarının ortaya çıkması
 • Sistemler arasında sıkı bir tümleşmenin sağlanması,
 • Bilgisayar platformlarının standartlaşması
 • Esnekliğin artışı,
 • İş başarısının gelişmesi

Perakende satış yapan kurum işlerinde görünürlüğün gelişmesi

Neden MACROSOFT YAZILIM ERP

 • Birden çok yurtiçi ve Yurt Dışı Ofislerde online Çalışma
 • B2B
 • Değişen Pazar koşullarına ve rakabetee daha hızlı karşılık vermek
 • Bilgiye ve verilere daha hızlı daha kolay erişim
 • İş süreçleri bağlamında bilişim teknolojisinde yazılım geliştirme maliyetin  yüksekliği
 • Yeni ürünlerin daha hızlı pazara sunulması
 • Mevcut sistemlerin ve süreçlerin esnek olmaması
 • Yeniden yapılanmayı destekleyen bir sisteme  geçiş
 • Kapasite arttırma ve genişlemesini  destekleme
 • Satışı artırır
 • Maliyetleri düşürür
 • Gereksiz stok miktarlarını düzenler
 • Müşteri servislerinin iyileşmesini sağlar
 • Pazar taleplerinin daha iyi karşılanabilmesini sağlar
 • Esnekliği ile ana programın değiştirlebilmesi yeteneğini sağlar
 • Zamanın daha etkili kullanımını  sağlar

MACROSOFT ERP’ nin kapsadığı modüller kullanıcının kolay ve hızlı öğrenebileceği yapıdadır. Kullanılan    veritabanı  ile geniş kullanıcı sayısı, güvenli veri saklama olanağı ve bilgi alışverişinin hızlı olmasıyla kullanıcı    doğru zamanda doğru bilgiye ulaşır.MACROSOFT  programları Unix, Linux ve Microsoft Windows işletim sistemleri ile tam uyumlu olarak çalışır.

İstemci Sunucu Mimarisi:

MySQL veri tabanları ile  esnek ve  çok kullanıcı  desteği  oldukça  hızlı  ve  kararlı  bir    yapısı vardır

Döviz İşlemleri:

MACROSOFT ERP döviz birimlerinin tanımlanmasını kullanıcıya bırakarak firma içerisindeki döviz işlemlerinde kullanım    kolaylığı sunar. Raporlama döviz birimi sınırı yoktur.

Kullanıcı Yetki Sistemi:

MACROSOFT  ERP sistem  yöneticisi,   kullanıcı  ve  kullanıcı  gruplarının  modüllere, menülere  ve  menü  içerisindeki   tanımlama ve yazıcı çıktısı alma dahil erişim hakkı tanımlama olanağı sunar.

macrosoft-erp-graph