GELİŞMİŞ KAYNAK PLANLAMA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlarımızın şirketinizde yapacağı inceleme neticesinde ihtiyaç ve beklentileriniz analiz edilerek sizin için uygun olan çözümler belirlenir. Belirlenen çözümler işletmenizin beklentilerine uygun şekilde yapılandırılması, şirketinize özel rapor ve form tasarımlarının yapılması, kullanıcı rollerinin sistem içerisinde oluşturulması ve kullanıcıların görevine uygun ve istenen performansı sağlayacak şekilde işlemleri gerçekleştirmesi için firmanıza özel olarak uygulama danışmanlığı verilmektedir.

Her biri konusunda uzman olan kadromuz ile ERP çözümlerimizin eğitim ve destek hizmetlerinin yanı sıra her sektörün kendi ihtiyaç ve beklentilerine çözüm sunan danışmanlık desteği hizmetimizden faydalanarak kaynaklarınızın firmanıza sağlayacağı faydayı en üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

ERP Çözümlerimizin işletmenize uyarlanmasında izlenen yol haritası ve genel hatlarıyla uygulama süreci şöyledir;

Uygulama Süreçleri

Operasyon Analizi
Yapılacak toplantı ve çalışmalarla mevcut durum birimlere göre tespit edilerek, ihtiyaçlar ve hedeflenen yapıdaki iş süreçleri tasarlanır, bu süreçte proje oluşumu kapsamlı olarak belirlenecektir.

Operasyon Süreç Haritasının Çıkarılması
İşletmenin iş süreçleri ve projenin hedeflerine göre detaylı iş analizi yapılır, donanımsal sistem gereksinimi, sistemde yapılacak özelleştirme ve kişiselleştirmeler belirlenir, kullanıcı rolleri ve eğitim süreçleri belirlenerek doküman haline getirilir ve zaman çizelgesi oluşturulur.

Yükleme ve Hazırlık
Sistem sunucu ve terminallere yüklenir, yapılan analizler doğrultusunda, ERP Sisteminde gerekli düzenleme ve eklemeler yapılır. Belirlenen özel rapor ve formların hazırlanması ve sisteme yüklenmesi, test ve kontrolleri gerçekleştirilir.

Uygulamaya Geçiş
Sistemin uygulamaya geçişi için kullanıcıların eğitimi hazırlanan eğitim planı dâhilinde, belirlenen gün ve saatlerde kullanıcı adresinde verilir. Eğitimler danışmanlarımız tarafından, kullanıcı rollerine uygun konular belirlenerek bire bir ya da grup çalışması şeklinde veri girişleri ile uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Denetim
Yapılan ön hazırlık ve eğitim süreçleri sonrasında kullanıcıların sistemi hedeflenen düzeyde kullanımı, veri girişlerinin doğruluğu kontrol edilir, gerek görüldüğü durumlarda ilgili birim ya da kullanıcının eğitim tekrarı yapılır. Projenin belirlenen iş süreçleri ve hedeflenen çıktıları sağladığının tespit edilmesi ile proje tamamlanır.