ERP’nin tanımı

Uluslararası literatürde Enterprise Resource Planning (kısaca ERP) olarak adlandırılan ERP yazılımları Türkçe’mizde İşletme Kaynakları Planlaması veya daha yaygın kullanımı ile Kurumsal Kaynak Planlaması olarak anılmaktadır. Kurumsal Kaynak Planlaması kavramı için değişik açılardan bakarak farklı tanımlamalar yapmak mümkündür. En genel şekilde; işletmelerin tedarikten dağıtıma kadar tüm iş süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteği ile yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip bir yazılım paketi olarak tanımlanabilmektedir.

ERP yazılımları adlandırılırken Kurumsal ifadesinin kullanılmasının nedeni, kapsamlarının hizmet veya mal üretmeye yönelik faaliyet gösteren işletmelerin tüm fonksiyonlarını içermesidir. ERP yazılımları, bütünün bu bütünü oluşturan parçalardan daha büyük olduğu felsefesi esas alınarak geliştirilmiştir. İşletmelerin daha önce ayrı ayrı ele alınan işlevlerini birbirine bağlı bir şekilde, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere çalışan parçalar olarak ele alır ve bundan faydalanarak işletmedeki her türlü kaynağın (para, malzeme, işgücü, makine, zaman) verimliliğini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlar.

Başka bir bakış açısı ile ERP yazılımları, günümüzde en önemli değer olan bilginin 1) İşletmenin belirlediği kurallar çerçevesinde 2) Kaynağında ve tekrarlanmadan (1 defa) sisteme işlenerek üretilmesini, üretilen bilginin ortak bir havuzda toplanarak tüm işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını ve ilgili makamlara iletilmesini sağlar.

Bir ERP yazılımları içerisinde yer alan fonksiyonlar (modüller); Üretim, envanter yönetimi, dağıtım, satınalma, finans / muhasebe, insan kaynakları yönetimi ve proje yönetimi olarak sayılabilir. ERP sistemleri ayrıca, CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) SCM (Tedarik zinciri yönetimi), BI (İş zekası) ve satış otomasyonu sistemlerini destekler veya içerebilir.

Daha Verimli Üretim İçin ERP Şart

Başta üretim sektörü olmak üzere hemen her alanda bilgiyi kâra dönüştüren sistemler büyük rağbet görüyor. Bu sistemlerin başında kurumsal kaynak planlaması (ERP) geliyor. ERP’nin temel avantajlarından biri, veriye erişim kolaylığı sunması. Rekabette başarılı olmak için kaynaklarınızı verimli bir biçimde idare etmek durumundasınız. Bunun için, tamamen entegre çalışan; planlamadan satışa, sevkıyattan maliyete kadar her akışın kontrol edilebildiği iyi bir bilgi altyapısı oluşturmak gerekiyor. ERP, müşteri ilişkilerinden üretim planlamaya, her noktada kaynakları en etkin biçimde izlemenizi ve buna ilişkin birtakım aksiyonlar almanızı sağlıyor.

Üretimde ERP

Günümüzde, sipariş bazlı üretim yapan ve karma (siparişe ve stoğa) çalışan büyük ve orta ölçekli üreticiler, ERP çözümlerine büyük ilgi gösteriyor. Bu çözümler, proje yönetimi, mühendislik entegrasyonları, sonlu kapasite planlama, ürün konfigüratörü, ve satış sonrası destek hizmetleri gibi konularda verimliliği artıran ve rekabet şartlarını yükselten yaklaşımlar içeriyor; ürün, müşteri ve yatırım malzemelerine yönelik yaşam çevrimi süreçleri sunuyor.
ERP çözümleriyle, projelerde esneklik ve maliyet kontrolü sağlanıyor. Sipariş üzerine tasarım ve mühendislik yapan üreticilere yönelik ERP uygulamaları, proje ve ürün yapılarını entegre eden ve her proje aktivitesi için esneklik ve maliyet kontrolü sağlayan proje çözümleri sunuyor. Eski projelerden gelen bilgiler tekrar kullanılarak teklif verme ve planlama aşamaları, içerik ve maliyet açısından daha etkin bir biçimde kurulabiliyor.
ERP çözümleri, karma üretim yeteneklerini destekliyor. Çoğu işletme, stoğa üretimden siparişe üretime, üretim yelpazesi boyunca uzanan ürünlere sahip bulunuyor. ERP, siparişe özel üretim yapan firmaların mühendislik ihtiyaçları ile stoğa üretim yapan firmaların üretim planlama ve detaylı çizelgeleme ihtiyaçlarına esnek bir biçimde yanıt veriyor.

MacroSoft  MacERP Özelikleri

Malzeme Yönetimi

Firmanız altında şubelerinizi, şubeleriniz altında depolarınızı tanımlayabilir, yetkilendirebilirsiniz. Tüm raporları şube ve depo bazında alarak performans ve verimlilik analizlerinizi yapabilirsiniz.

Malzeme miktarlarının eksiye düşmesi durumunda, asgari miktarı geçmesi durumunda hangi tepkinin verilebileceğini (hiç bir şey yapılmaması, sadece uyarı verilmesi, işlemin durdurulması) parametrik olarak tanımlayabilirsiniz.

Tarihsel bazda depo sayımlarınızı başlatabilirsiniz. Büyük depo sayımlarını ayrı ayrı personeller ile yapabilir, bu sayım sonuçlarını konsolide edebilir, sayım analizini anlık olarak raporlayabilir, tek tuşla sayım eksiği ve sayım fazlası tuşlarını oluşturabilirsiniz. Sayım eksiği ve sayım fazlası fişlerinin stok maliyetine etkisini parametrik olarak belirleyebilirsiniz. Depo sayımlarını malzemenin listeden seçimi ile, barkod okutarak, seri okutarak hem masaüstü bilgisayardan hem de MacroSoft Mobil Programı üzerinden mobil cihazlar ile yapabilirsiniz.

Fiili ve Gerçek Stok miktar takibi ile konsinye takibi yapabilirsiniz. Rezerve edilen siparişler de fiili ve gerçek stok miktarlarını etkilemektedir.

Malzeme bazında sınırsız barkod tanımı yapabilirsiniz. Varyant modülü ile entegre olan bu özellik ile barkodların hangi renk ve hangi bedene eşlendiği takibi yapılabilir. Standart barkodlar ile adetli takip edilen barkod tanımı yapabileceğiniz gibi KG gibi birimlerin takibinin yapıldığı miktarlı barkod tanımı da yapabilirsiniz.

Malzeme bazında grup kodu ve markaya ek olarak 10 farklı özel kod ve 10 farklı ek alan ile istediğiniz bilgileri malzemeleri gruplamak için kullanabilirsiniz

Toplu Bilgi Güncelleme fonksiyonu ile istediğiniz malzemelerin istediğiniz özelliklerini (fiyat, özel kod, marka …) tek tuşla güncelleyebilirsiniz. Örneğin, belirli bir grup stoğun perakende satış fiyatlarına %’lik zam işlemini tek ekran üzerinden saniyeler içinde gerçekleştirebilir, marka eşleşmelerini güncelleyebilirsiniz.

Toplu İşlem fonksiyonu ile alım ve satış irsaliyelerini, siparişleri tek tek veya carilerine göre gruplandırarak faturalandırabilir, toplu olarak cari hesaplara borç veya alacak dekont girişi yapabilirsiniz.

Sipariş Listesi siparişleri listelerken Ayrıntılı Sipariş Listesi siparişleri sipariş kalemi detayında listeler. Bu sayede rapor almaya ihtiyaç duymadan ekranlar üzerinden basit kolon filtrelemeleri ile örneğin malzeme bazında sipariş sevk durumlarına ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm fiş listelerinin detaylarını listeleyen ayrıntılı listeler bulunmaktadır. Ayrıntılı Fatura Listesi, Ayrıntılı Banka Fişleri gibi.

 

Satış ve Dağıtım

Satış ve Dağıtım Modülü, satış öncesi aktivitelerinden başlayarak satış, sevkiyat ve faturalamaya kadar devam eden iş süreçlerini yönetir.

Olası müşterilerden rakiplere kadar birçok bilginin tutulmasını sağlar. Muhataplar arasında hiyerarşi kurabilir. Müşterilerin alışkanlıklarına göre ürün önerileri, alternatif ürün seçimi, çapraz satış, bedelsiz ürün ve set ürün gibi satış işlemlerine olanak verir. Koşul tekniği ile geniş bir fiyatlandırma yapısı sunar. Müşteri, malzeme, bölge ve bunun gibi birçok detayda fiyat listelerinin, indirimlerin, artırımların tanımlanmasını sağlar. Müşteriye özel satış kampanyaları tanımlanabilir, promosyonlar, prim anlaşmaları yapılabilir.

Müşterilere yazılı çıktı, irsaliye, fatura formları gönderilebilir.  Ziyaretler, yazışmalar, telefon görüşmelerinin satış etkinliği olarak takibi sağlanabilir. Müşterilerden gelen teklif taleplerinin, müşterilere verilen tekliflerin, yapılan sözleşmelerin takibi, müşterilere gönderilecek teslimatların planlanması sağlanır.  Stoktan satış, özel üretim ile müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik satış,  parti ve seri numarası takibinin yanı sıra  ürün satışı yapar. Kullanılabilirlik kontrolü ve kredi limiti kontrolü yürütülür.

Sevkiyat aşamasında, nakliye planlaması, rota takibi, yükleme, ambalajlama, geri iadeli ambalaj takibi yapar. Mal çıkışı ile stoklar güncellenirken satılan malın maliyeti hesaplar. Depo sistemleriyle geniş bir entegrasyon sağlanabilir.

Faturalama listeleri oluşturulabilir, prim hesaplamaları gerçekleştirilebilir. Gelir kaydının oluşturulduğu muhasebe belgesinin otomatik olarak oluşması sağlanır. Şirketler arası satış, dış ticaret işlemleri, bir çok dil ve para birimi ile satış gerçekleştirilebilir. Satış bilgi sistemi ile esnek analizler ve karar verme süreçlerine yardımcı olarak geniş bir raporlama alt yapısı sunar

 Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi Modülü, Mevcut  pazarların genel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, tedarik ile ilgili yüksek kalite beklentileri doğrultusunda, ileri düzeyde özellikler sunar. Satınalma isteklerinin takibinden teklif yönetimine, anlaşmalardan siparişe kadar tüm süreçler bu modül üzerinden detaylıca yönetilebilir ve raporlanabilir. Sistem üzerinde bulunan tedarikçi değerlendirme, onay prosedürleri, yetkilendirme, hatırlatma ve uyarı uygulamaları, seri ve parti numaraları kullanılarak malzeme izlenmesi, hesap yönetim özellikleri, fiyat listeleri yönetimi ve fatura ödemelerinin takibi gibi detaylar bu modül içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca yapılan sevkıyatların aşama aşama takibi de sistem üzerinden izlenebilir. Modülün satınalma özellikleri ve bünyesindeki veriler, MACERP sisteminin diğer modülleri ile bütünleşiktir. Ayrıca bir siparişe ait tüm kalemler, projeler, maliyet merkezleri, satış siparişleri ve üretim emirlerine tahsis edilmesi de mümkündür. MACERP sisteminin diğer modülleri gibi Satınalma Yönetimi Modülü de, işletmelerin kullanımı için ileri düzeyde analitik uygulamalar sunar. Belgeler ve raporlar da özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir..

 Finans Yönetimi

Finans Yönetim sisteminin temel modülüdür. Mali İşlemler ile ilgili bütün modüller bu modül ile entegre olarak çalışmaktadır. Mali mevzuata ait tüm raporlar ile yönetim karar destek raporlarının birçoğu bu modülden alınmaktadır.
Bu modülde; ortak hesap planı tanımlama, çoklu dövizli işlem yapabilme, konsolide Mizan ve Mali Tablolar oluşturabilme, Muhasebe Fişlerinden bilginin kaynağına ulaşma ve özel kodlara göre raporlama imkanı bulunmaktadır.

Cari Hesap
Müşteri ve Satıcı bazlı tutarsal raporlamalar bu modülden yapılmaktadır. Cari kartlarda döviz türleri, çek/senet, risk takibi, ödeme planı, müşteri grubu, bölge kodu, açıklama vs. tanımlanabilmektedir.

Banka
Üst hesaplara konsolide banka işlemlerinin takibi yapılabilmektedir. Banka hareket türleri tanımlanarak, banka işlemlerinin koordinasyonu ve takibi sağlanmakta, çoklu döviz girebilme imkanı ile banka hesaplarındaki farklı dövizler takip edilebilmektedir.

Kasa
Çok sayıda kasa kartı tanımlanabilir. Kasa Fişinden Muhasebe, Cari ve Bankaya kayıt girilebilir. Kar Merkezi ile entegre çalışabilir. Kasa bazında onay sistemi mevcuttur.

Çek/Senet
Çek/Senet modülü; Giriş, Çıkış, Tahsil/Tediye, İade ve Dekont İşlemlerinden oluşmaktadır. Çek/Senetler vadesindeki tahmini kurlar ile istenilen döviz cinsinden raporlanabilir. Kur farkı işlemleri yapılabilmektedir. Çek/Senet Kartlarında geriye doğru değişiklik yapmak mümkündür

Kalite Kontrol

MACERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülü, sipariş bazlı, parti bazlı, miktar ve/veya zaman bazlı kontrol kriterleri sayesinde gerekli ve yeterli kalite kontrolün yapılmasını sağlar. MACERP Kalite Kontrol Yönetimi Modülünde bulunan kalite kontrol süreçleri dahilinde, satın alınmış ya da üretilmiş olan, fakat henüz kalite kontrolden geçmemiş olan malzemeler, kalite envanterinde tutulur. Kalite kontrol denetimlerinin başarılı bir biçimde tamamlanmasını takiben bu malzemeler kullanılabilir envantere aktarılır. Kalite kontrol denetimlerinin başarısız olması durumunda malzemeler, iade işlemleri için bloke envanterine aktarılır. Bu şekilde, üretim ya da dağıtımda kullanılacak uygun malzemelerin kabulü ve uygun olmayan malzemelerin tedarikçilere iadesi ile ilgili iş süreçleri, süreç yönetimi altına alınmış olur. Üretim kalite kontrolde operasyon öncesi, tekrarlanan yani operasyon devam ettikçe belirlenmiş olan periyotlarda (zaman veya üretim miktarı olabilir) ve operasyon sonrası kalite kontroller yapılabilir. Ayrıca operasyon el kalite kontrolün tercih edilmemesi durumunda, isteğe bağlı olarak üretimi tamamlanmış bir ürün de kalite kontrol sürecinden geçirilebilir. Kalite kontrol kararlarına göre, tedarikçi başarısı arttıkça, sistem sizi daha az kontrole yönlendirir ve bu sayede kalite kontrol maliyetlerinizin azaltılması sağlanmış olur. Ayrıca geçmişe yönelik yapılan kalite kontrol sonuçları analiz edilerek, tedarikçi performans değerlendirmeleri yapılabilir, bu sayede bir sonraki tedarik zamanında, sistem size en doğru tedarikçiyi önerebilir. Satın alma ve üretim kalite kontrol sonuçları detaylı bir şekilde, hem normal hem de grafiksel raporlar ile incelenebilir.

Talep Yönetimi

Satınalma talebi ile stoklanan (stok kodu olan) veya stoklanmayan (stok kodu olmayan, stok miktarı takip edilmeden doğrudan tüketim olan kabul edilen nesneler) talep edilebilir, her biri için “ne zaman gerektiği” belirtilebilir.

Satınalma bölümü bu talepleri tek tek veya birleştirerek karşılayabilir, talep sahibi ise kendi talebinin siparişe dönüşüp dönüşmediğini, tedarikçi ile anlaşılan teslim tarihini izleyebilir.

Satınalma talepleri serbest olarak tanzim edilebileceği gibi (kırtasiye malzemeleri, işletme malzemeleri için) sistemin ürettiği “ne satın alınması gerekiyor öneri listesi” kullanılaraktan düzenlenebilir. Üretimde kullanılacak veya satışı yapılan nesneler için ikinci yöntemin uygulanması stoklarınızın daha etkin yönetimini sağlayacaktır.

Satınalma Talebi ile istenen bütün nesneler istenen sayı veya tarihte temin edilemeyebilir.

Taleplerin izlenebilmesi için farklı raporlarda düzenlenebilir, bu sayede zaman içinde talep edilmiş her şey analiz edilebilir.

Yönetim Analiz Raporları

MACERP ‘ nin  Bütün modülerinin  raporlanması  ve analiz edilmesini  sağlayan modüldür.

Nakliye İşlemleri

Satış  ve  dağıtım  modülü ile entegre çalışmaktadır.  yapılan  satışların  sevkiyat  emrine ve dağıtım  rotalarına  göre  hangi araçlarla hangi bölge ve noktalara sevk edileceğini takip eder ve  raporlanmasını sağlamaktadır.

El Terminali  Yönetimi  

MACERP Mobil terminal modülü  gelen malzemelerin  fatura ,irsaliye, teslimat  fişlerini sisteme girişini yapabilir, ayrıca yapılan sevkiyatların doğru bir  biçimde yükleme emrine bağlı olarak  ürünlerin barkodları okutarak hatasız  sevkıyat  geçekleştirebilir.

 Paketleme Modülü

Üretim modülü ile tümleşik  olarak çalışmaktır. üretilen  malzemelerin  parti,lot,tarihine  göre barkodlanması ve depolanması işlemini sağlamaktadır

Üretim ve Üretim Maliyetlendirme Yönetimi

Üretim süreçlerinin etkin takibi için MACERP Üretim Yönetimi Modülü MACERP Üretim Yönetimi Modülü, her tür üretim için gerekli olan üretim gereksinimlerini, beklentilerin ötesinde karşılar. Bu modül ile; özel üretim, siparişe göre üretim, toplu üretim, stoka imalat ve müşterek imalat gibi, farklı üretim hatları için tesis edilmiş olan farklı üretim şekillerinin süreçleri tanımlanıp, planlaması yapılarak denetlenebilir.  MACERP Üretim Yönetimi Modülü kullanıcılara, kurumun üretim

çizelgesine en uygun olan planlamayı yapma imkanı sunar.

Üretimde gerçekleşen verileriniz ile sistem dahilinde envanter hareketleri yapabilir, operasyon sürelerini güncelleyebilir, kalite yönetim süreçlerini tetikleyebilirsiniz. MRP’nin oluşturduğu üretim planlarından otomatik ya da manuel iş emri açabilir, iş emri açılışında malzeme kontrollerini yaptırabilir, dokunmatik monitörler üzerinden kullanılabilecek on-line üretim onay ekranları ile iş emirlerini onaylayabilirsiniz.

MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, iş emirlerinde hangi operasyonun hangi iş merkezinde (makine, üretim hattı v.b.) ne zaman ve hangi kaynaklar (araç, gereç, nitelikli personel v.b.) kullanılarak yapılması gerektiğini planlar. İşletmenin üretim birimleri sorumluluğunda olan çok sayıda görev ve süreçler, üretim süreçleri açısından daha karmaşık koordinasyon ihtiyaçlarının ortaya çıkmasına neden olur. Bunun sonucunda da termin tarihlerinde gecikmeler yaşanabilir, hatta ürünlerin müşterilere zamanında teslim edilememesi sonucu doğabilir. MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, sistemde var olan iş emirlerini literatürde kabul görmüş sezgisel algoritmalar ile firma politikaları ve öncelik kurallarını dikkate alarak çizelgeler. Böylece yeni sonuçlar MRP modülüne aktarılarak ihtiyaç tarihlerinin güncellenmesi sağlanır. MACERP İleri Çizelgeleme ve Kapasite Planlama Modülü, tedarik zincirlerinden elde edilmiş olan grafiksel çizelgeleme metotlarını sunan bir denetim merkezini bünyesinde entegre olarak bulundurur. Serbestçe konfigürasyonu yapılabilen çizelgeleme algoritmaları, kullanılan planlama stratejilerine bağlı olarak daha da detaylı bir üretim optimizasyonuna izin verir. Üretim planlama algoritmaların da kullanılan bazı kıstaslar: en kısa işlem süresi, en erken teslimat tarihi, hazırlık maliyetinin optimizasyonu ve makineler için en uygun etkinlik ve alternatif makine grupları tanımlanabilir, makine dışı kaynaklar ve MRP sonuçları çizelgeleme sırasında dikkate alınarak Hammade kullanılabilirliği sağlanır. Miktar, sipariş teslimat tarihi ya da üretim emirlerinde değişiklik yapılması durumlarında planlama, kullanılabilir kapasiteye dayalı olarak, sistem tarafından otomatik olarak yeniden programlanır. “Teçhizat Yük/Doluluk Raporu”, “Çalışma Yük/Doluluk Raporu” ve “Günlük Vardiya Planı” raporları, performans değerlendirmesinde kullanılmak üzere modül tarafından sunulan raporlara örnektir

Yükleme Modülü

Yükleme modülü el terminali modülü ile  tümleşik çalışmaktadır

Puantaj yevmiye Modülü

PDKS sistemi ile entegre olarak  çalışmaktadır, işletme içerisinden çalışan  personelin  yevmiye, mesai çalışmalarını takip edilmesi ve  raporlanmasını sağlamaktadır.

Entegre Yaşam Çevrimi

ERP’nin entegre yaşam çevrimi yaklaşımıyla, bilgiyi etkin bir şekilde paylaşmanın yanı sıra ürün, varlık ve müşteri yaşam çevrimleri boyunca daha sağlıklı kararlar vermek mümkün oluyor. Bu yaklaşım, müşterilere daha yenilikçi ürün ve hizmetlerin daha etkili olarak sunulmasını sağlıyor. Endüstriyel üretime yönelik ERP uygulamaları, geniş fonksiyonalite ve kullanım kolaylığını birleştiren iş akışlarını kapsıyor. Finans, tedarik zinciri yönetimi, şirket performansı yönetimi ve işgücü yönetimi ile tamamlanıyor.
ERP, dağınık yapıya sahip şirketler için önemli bir avantaj. Bu yapıdaki şirketlere, hangi depodan nereye mal teslim edileceği, tedarik zincirinin kontrolü, siparişlerin İnternet’ten alınması ve uygun bir rota üzerinden teslim edilmesi gibi ileri düzey uygulamalarda yardımcı oluyor. Bunun dışında, modern teknolojili ERP’ler, Web portalları gibi özel “kokpit”ler sunuyor; özel uyarı mekanizmalarıyla, günlük operasyonları hatırlatıyor; ileri düzey raporlama özelliğiyle, günlük operasyonların hızla ve etkin bir biçimde yapılmasını sağlıyor. Bu durum, işgücünün de daha verimli kullanılmasını olanaklı kılıyor.

ERP’ye geçmemiş şirketlerde genellikle karşılaşılan durum, farklı departmanlarda (muhasebe, satış, planlama, kalite, vs.) bağımsız yazılımların kullanılması. Bu yazılımlar entegre çalışamadığında, kaynakların etkin kullanımı mümkün olmuyor. Şirketlerin operasyonel kısmında, başka bir deyişle temel iş süreçlerinde, maliyetlerin düşürülmesi ve birtakım mükerrer operasyonların giderilmesi kuruma katma değer sağlıyor. ERP, tekrarları önleyerek operasyonların hızlandırılmasını mümkün kılıyor.
Bir şirketin, maliyetlerini kontrol altına alması için kaynaklarını iyi yönetmesi gerekiyor. Bu kaynaklar, insan, makine ya da malzeme olabiliyor. Birçok şirket, maliyetlerine hakim olamadığı için, kaba fiyatlandırmalar ve alışkanlıklar üzerinden hareket ediyor. ERP uygulamaları, şirketlere neyi, nasıl, kaça mal ettiği ve ne kadara satması gerektiği konusunda bir karar destek sistemi sunuyor.

Adım Adım Kurulmalı

Bazı işletmeler, ne istediğini tam olarak biliyor ve çözmek istediği konulara odaklanıp işin sınırlarını makul seviyelerde tutmaya çalışıyor. Ne istediğini bilen işletmelerde, ERP paketinden maksimum verim sağlanabiliyor; çünkü bu tarz uygulamalar, bir yazılımın kurulup devreye alınması gibi görünse de aslında bir işletmenin değişim sürecinin, çok katı biçimde bir sistematiğe oturtulması oluyor.

ERP’yi adım adım kurmak, her zaman en etkili sonucu veriyor. Önce, teklif verme, satış, üretim planlama, sevkıyat ve finans gibi konuları kapsayan temel ERP kurulmalı; bu sistemler oturduktan sonra, bakım, insan kaynakları, Web portalları ve ileri düzey raporlamalar gibi adımlar devreye alınmalı. Bu aşamalı uygulama, ERP paketinden maksimum verim alınması için en önemli husus.
ERP, beraberinde değişim mühendisliği çalışmasını da gerektiriyor. Yazılım ne kadar güçlü ve firmaya ne kadar uygun olursa olsun, müşteri tarafında ciddi bir proje ekibine ve belli oranda harcama yapılmasına ihtiyaç var. Şirket, buna hazırlıklı değilse ve ERP’yi 1-2 ayda devreye alıp kullanma eğilimi varsa, hüsrana uğruyor. ERP, şirketlerin yıllardır süren sorunlarını bir anda sıfırlamıyor. İyi bir sistematiğe geçmek isteyen firmalara gerekli aracı sunuyor. Bunu yaparken, iyi bir stok yönetimi nasıl sağlanır, iyi bir maliyet sistemi nedir, iyi bir müşteri ilişkileri yönetiminde nelere dikkat edilmesi gerekir gibi belli bazı birikimleri onlarla paylaşıyor.

ERP nin Faydaları

Teknolojik Nedenler

 • Dağıtık sistemlerin tekrar yerleştirilmesi,
  · Bilginin kalitesini ve görünürlüğünü arttırılması,
  · Ticari işlemlerin ve sistemlerin tümleştirilmesi,
  · Edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknoloji alt yapısı için tümleştirilmesini basite indirgemek,
  · Eski ve modası geçmiş sistemleri değiştirmek,
  · İş hayatında büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemleri elde etmek.

İşlevsel Nedenler

 • İş başarımını arttırmak,
  · Giderleri düşürmek,
  · Müşteri memnuniyetini arttırmak, etken olmayan ve karmaşık bütün işleri basitleştirmek,
  · Yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak,
  · Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak.

ERP Başarılı  Bir Şekilde Uygulandığın Elde edilecek Faydalar

 • Stokların azalması,
 • Personel azalması,
 • Verimliliğin artması,
 • Sipariş yönetiminin gelişmesi
 • Parasal döngülerin çok kolaylıkla kapanması
 • BT giderlerinin azalması,
 • Satın alma giderlerinin azalması,
 • Ödeme yönetiminin gelişmesi,
 • Gelirlerin artması,
 • İletişim ve lojistik giderlerin azalması,
 • Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması,
 • Çevrim-içi (on-line) dağıtım başarımının gelişmesi.Kurumsal verilerin görünmeyen artışı,
 • Yeni veya geliştirilmiş iş uygulamalarının ortaya çıkışı
 • Müşterinin ilgisinin artışı,
 • Beklenmedik gider azalmalarının ortaya çıkması
 • Sistemler arasında sıkı bir tümleşmenin sağlanması,
 • Bilgisayar platformlarının standartlaşması
 • Esnekliğin artışı,
 • İş başarısının gelişmesi

Perakende satış yapan kurum işlerinde görünürlüğün gelişmesi

Neden MACROSOFT YAZILIM ERP

 • Birden çok yurtiçi ve Yurt Dışı Ofislerde online Çalışma
 • B2B
 • Değişen Pazar koşullarına ve rakabetee daha hızlı karşılık vermek
 • Bilgiye ve verilere daha hızlı daha kolay erişim
 • İş süreçleri bağlamında bilişim teknolojisinde yazılım geliştirme maliyetin  yüksekliği
 • Yeni ürünlerin daha hızlı pazara sunulması
 • Mevcut sistemlerin ve süreçlerin esnek olmaması
 • Yeniden yapılanmayı destekleyen bir sisteme  geçiş
 • Kapasite arttırma ve genişlemesini  destekleme
 • Satışı artırır
 • Maliyetleri düşürür
 • Gereksiz stok miktarlarını düzenler
 • Müşteri servislerinin iyileşmesini sağlar
 • Pazar taleplerinin daha iyi karşılanabilmesini sağlar
 • Esnekliği ile ana programın değiştirlebilmesi yeteneğini sağlar
 • Zamanın daha etkili kullanımını  sağlar

MACROSOFT ERP’ nin kapsadığı modüller kullanıcının kolay ve hızlı öğrenebileceği yapıdadır. Kullanılan    veritabanı  ile geniş kullanıcı sayısı, güvenli veri saklama olanağı ve bilgi alışverişinin hızlı olmasıyla kullanıcı    doğru zamanda doğru bilgiye ulaşır.MACROSOFT  programları Unix, Linux ve Microsoft Windows işletim sistemleri ile tam uyumlu olarak çalışır.

İstemci Sunucu Mimarisi:

MySQL veri tabanları ile  esnek ve  çok kullanıcı  desteği  oldukça  hızlı  ve  kararlı  bir    yapısı vardır

Döviz İşlemleri:

MACROSOFT ERP döviz birimlerinin tanımlanmasını kullanıcıya bırakarak firma içerisindeki döviz işlemlerinde kullanım    kolaylığı sunar. Raporlama döviz birimi sınırı yoktur.

Kullanıcı Yetki Sistemi:

MACROSOFT  ERP sistem  yöneticisi,   kullanıcı  ve  kullanıcı  gruplarının  modüllere, menülere  ve  menü  içerisindeki   tanımlama ve yazıcı çıktısı alma dahil erişim hakkı tanımlama olanağı sunar.